Hanki Premium piilottaaksesi kaikki mainokset
Postit: 3   Viereailijat: 36 users
25.11.2020 - 10:50
██╗░░░░░██╗░░░██╗██╗░░░░░██╗░░░██╗  ██████╗░███████╗████████╗██████╗░░█████╗░██╗░░░██╗███████╗██████╗░
██║░░░░░██║░░░██║██║░░░░░██║░░░██║  ██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██╔══██╗██╔══██╗╚██╗░██╔╝██╔════╝██╔══██╗
██║░░░░░██║░░░██║██║░░░░░██║░░░██║  ██████╦╝█████╗░░░░░██║░░░██████╔╝███████║░╚████╔╝░█████╗░░██║░░██║
██║░░░░░██║░░░██║██║░░░░░██║░░░██║  ██╔══██╗██╔══╝░░░░░██║░░░██╔══██╗██╔══██║░░╚██╔╝░░██╔══╝░░██║░░██║
███████╗╚██████╔╝███████╗╚██████╔╝  ██████╦╝███████╗░░░██║░░░██║░░██║██║░░██║░░░██║░░░███████╗██████╔╝
╚══════╝░╚═════╝░╚══════╝░╚═════╝░  ╚═════╝░╚══════╝░░░╚═╝░░░╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝░░░╚═╝░░░╚══════╝╚═════╝░

███╗░░░███╗███████╗
████╗░████║██╔════╝
██╔████╔██║█████╗░░
██║╚██╔╝██║██╔══╝░░
██║░╚═╝░██║███████╗

why you join enigmaaaaa whyyyyy

traitor, unrepped

----
Ladataan...
Ladataan...
25.11.2020 - 12:32
It's okay T3mpest, you didn't need them anyways.
----
Not a good player
Ladataan...
Ladataan...
25.11.2020 - 21:51
Holy shit Lelouch joined Enigma
----
Ladataan...
Ladataan...
atWar

About Us
Contact

Yksityisyys | Käyttöehdot | Bannerit | Partners

Copyright © 2021 atWar. All rights reserved.

Liity meihin:

Levitä sanaa